Estetický kurz 3. M 2016

Na začátku října se konal v Oldřichově v Hájích estetický kurz 3. ročníku oboru PMP.

Fotografie z kurzu můžete vidět zde

Estetický kurz byl zaměřen na klasickou výtvarnou tvorbu, land art, artefiletiku, umění instalace, prvky muzikoterapie, dramatickou a osobnostní výchovu. Studenti se rozvíjeli nejen po stránce vědomostní, dovednostní, ale i v oblasti komunikace, spolupráce ve skupině, ve dvojici a v sebepoznání. Celý program směřoval ke čtvrtečnímu večeru, kdy studenti propojili všechny výchovy ve vlastním dramaticko-hudebním vystoupení nazvaném Mé vnitřní a vnější já jedno jsou.  I přes nepřízeň počasí tento prožitkový kurz proběhl velmi úspěšně.

Fotografie z kurzu můžete vidět zde