Evropský den jazyků

Evropský den jazyků náležitě oslavila třída 3.L, kdy se aktivně zapojila do organizace tohoto svátku v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Přes 500 žáků základních a středních škol libereckého kraje navštívilo již desátý ročník tohoto svátku různorodosti jazyků v Evropě a účastnilo se nejrůznějších aktivit, např. dabingu, konverzace s 10 rodilými mluvčími, workshopu na téma znaková řeč a nejrůznějších kvízů o evropských jazycích. 
 
Tímto děkujeme paní profesorce Evě Píšové, která je po celých 10 let hlavou i srdcem celé akce, a také panu Martinu Fišerovi za neúnavnou přípravu svého programu a zajištění všech lektorů. 
 
Za kabinet anglického jazyka,
Mgr. Kateřina Kareisová a Mgr. Petra Pešová