Exkurze na Ještěd

Ve středu 15. dubna se studenti semináře ze zeměpisu a dějepisu ve 3. ročníku zúčastnili tématické exkurze v horském hotelu Ještěd.
V rámci semináře jsme navázali spolupráci se spolkem Ještěd 73, který si klade za cíl prezentovat tuto jedinečnou stavbu veřejnosti. Naši studenti se budou podílet na realizaci rozhovorů s tvůrci, kteří stáli u vzniku této památky. Za tímto účelem absolvovali vedle prohlídky vnitřních prostor stavby také přednášku na téma využití metody orální historie v praxi, kterou jim prezentovali představitelé Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny při AV Prof. Miroslav Vaněk a PhDr. Pavel Mücke.

Jan Divišek