S filmy do světa a do minulosti

Opět po roce připravily PK zeměpisu a dějepisu pro studenty 1.-3. ročníku na závěrečné dny školního roku projektový den s využitím filmových projekcí.

Projektový dny proběhn v pondělí 25.6. v prostorách multimediálního sálu v domečku a jsou určeny pouze studentům vyššího gymnázia a SOŠPg (tj. 1.-3. ročník). Podmínkou účasti je přihlášení se skrze přihlašovací formulář nejpozději v neděli 24.6. do 20.00(viz tabulka). Kapacita každé projekce je max. 40 žáků (viz aktuální naplněnost)Přihlášení studenti budou omluveni z výuky. 

Nedílnou součástí projektových dnů budou úvodní stručné medailonky k jednotlivým tématům a následné diskuse po skončení projekce.

Občerstvení z vlastních zásob bude tolerováno.

pondělí 25.6. – téma Bollywood a Terorismus
8:00 P.K. 153 min. přihlašovací formulář  aktuální naplněnost
11:00 Baader Meinhof Komplex 144 min. přihlašovací formulář  aktuální naplněnost

Další případné dotazy směřujte na jan.divisek@gmail.com.

za PK

Jan Divišek