Výtvarná výchova v 1.M trochu jinak

Studenti 1.M navštívili Oblastní galerii Liberec - Lázně.