Workshop na katedře architektury TUL

studenti 3.L se zůčastnily umělecky zaměřeného workshopu pořádaného katedrou architektury Technické univerzity Liberec.