Fyzikální olympiáda – krajské kolo

Rita Kadlusová a Veronika Kostková z kvarty zvládly i krajské kolo fyzikální olympiády kategorie E na výbornou.

Do tohoto kola postoupily na základě úspěchů v kole okresním 3 studentky kvarty. Rita Kadlusová obsadila výborné 2. místo se zrátou 2,5 bodů na vítězku. Veronika Kostková obsadila 4. místo se ztrátou 4 bodů na vítězku. Stanislava Pavlíková se jako úspěšná řešitelka umístila na 14. místě.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Za předmětovou komisi fyziky Šárka Frintová