HODINA MODERNÍ CHEMIE

V pondělí 25. 5.  si studenti některých gymnaziálních tříd vyzkoušeli v hodině plné pokusů, výbuchů i zajímavostí netradičně pojatou výuku chemie.

Doktorandi Vašek a Jindra z VŠCHT dokázali během chvilky studenty zaujmout a navodit přátelskou atmosféru, studenti se zapojovali do diskuse a vyhrávali za správné odpovědi drobné ceny. Dozvěděli se mnoho informací o výbušninách, luminiscenci, prohlédli si chování supravodiče a viděli několik netradičních pokusů s kapalným dusíkem. Na závěr dostali ochutnat zmrzlinu, u které sami rozhodli, jakou bude mít barvu a příchuť a pozorovali její přípravu právě pomocí kapalného dusíku.

Tato zdařilá akce zase podpořila zájem mnoha studentů o chemii a přírodní vědy a možná některým z nich ukázala cestu, jak najít vhodné studium, které jim zajistí zajímavé zaměstnání.

Za PK chemie RNDr. A. Havlíková

HMCH 1HMCH 2HMCH 3HMCH 9 HMCH 10HMCH 4