HODINY MODERNÍ CHEMIE

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ POŘÁDANÉ NA NAŠÍ ŠKOLE VŠCHT v PRAZE

pobavilo i poučilo studenty osmi tříd našeho gymnázia. Program vedla doktorandka Petra z fakulty analytické chemie a její šikovnou pomocnicí byla studentka Petra z katedry vývoje léčiv. 

Studenti si užili řadu pokusů využívajících v naší škole nedostupný kapalný dusík i suchý led, ověřili si, co si pamatují o hoření a hašení látek a starší studenti byli seznámeni pomocí zajímavých pokusů s luminiscencí a fosforescencí. Nejšikovnější ze studentů dostali za správné odpovědi na mnohé otázky drobné odměny a na závěr všichni čerstvě připravenou zmrzlinu, jejíž chuť i barvu si sami zvolili.

    

   

Studentům se celá akce moc líbila a aktivně se zapojovali a hlavně naši nejmladší sekundáni a terciáni projevili velkou aktivitu, rozhled a šikovnost.

Za PK chemie Alena Havlíková