Imaginace v animaci

V měsíci  květnu (13.5 – 14.5 a 28.5 – 29.5) výtvarné  skupiny  studentů 2.A, 2.B a sexty proměnili 3. patro naší školy v malé filmové ateliéry a zapojily se tak do projektu Imaginace v animaci.

Pod vedením profesorů Ivany Bucharové a Štěpána Holého v prostorách školy během dvou dnů připravovali studenti v malých skupinkách krátké animované filmy inspirované surrealismem a filmovou tvorbou J. Švankmajera. Pro mnohé z nich to bylo první setkání s principy animace – od přípravy scénáře, kostýmů, rekvizit, zachycení vizuálních sekvencí, zvukových nahrávek až po finální postprodukci v PC. Letošní filmy spojovala témata Stereotyp a Komunikace. Důležitá byla vzájemná spolupráce a rozdělení rolí v každé tvůrčí skupině. Studenti zjistili, že práce animátora není jednoduchá. Vyžaduje představivost, velkou trpělivost a schopnost spojit všechny výrazové i obsahové prvky ve smysluplný celek. Vzniklo 12 několikaminutových filmů.