Imaginace v animaci

Ve dnech 14. a 15. 5. se výtvarná skupina 15 studentů ze sexty zapojila do projektu Imaginace v animaci.

Pod vedením profesorů Ivany Bucharové a Štěpána Holého v prostorách školy během dvou dnů připravovali v malých skupinkách krátké animované filmy inspirované surrealismem a filmovou tvorbou J. Švankmajera. Pro mnohé z nich to bylo první setkání s principy animace – od přípravy scénáře, kostýmů, rekvizit, zachycení sekvencí až po finální postprodukci v PC. Důležitá byla vzájemná spolupráce a rozdělení rolí v každé tvůrčí skupině. Studenti zjistili, že práce animátora není jednoduchá a vyžaduje představivost a velkou trpělivost. Pět několikaminutových filmů, které spojuje téma Technika můžete shlédnout na těchto odkazech: