Informace k přípravě žáků na maturitní zkoušky 2020

Škola je uzavřena po dobu trvání nouzového stavu, tzn. do 17. 5. 2020.

Dobrovolná přítomnost žáků závěrečných ročníků ve škole,  bude možná až od 18. 5. 2020, a to podle rozpisu. Rozpis je zde: https://www.jergym.cz/plan-akci/   v denním plánu. Rozpis bude průběžně aktualizován!!

Dobrovolná přítomnost žáků závěrečných ročníků ve škole,  bude možná až od 18. 5. 2020, a to podle rozpisu. Rozpis je zde: https://www.jergym.cz/plan-akci/   v denním plánu.

Příprava žáků k maturitě probíhá i nadále online a na základě komunikace s vyučujícími maturitních předmětů.

Před případným otevřením školy bude nutné, aby žáci posledních ročníků před vstupem do školy předložili vyplněné a podepsané písemné prohlášení, které si stáhnou ZDE.

Ve škole při částečném obnovení provozu budou platit hygienická opatření formulovaná v MANUÁLU PRO PROVOZ a budou striktně vyžadována. Seznamte se s těmito pravidly ZDE.