Informace k probíhající výměně oken v budově školy

Informace pro učitele, žáky i rodiče