Informace o školní jídelně

V článku naleznete informace o školním stravování.

Zájemci o školní stravování obdrží 3. 9. od třídních učitelů přihlášku ke stravování (tu je nutné vyplnit a vrátit vedoucí ŠJ) a informace pro rodiče týkající se možností placení obědů.

Každý strávník musí být vybaven městskou kartou, která mu bude ve školní jídelně zaregistrována a bude mu přidělen variabilní symbol a přístupové heslo na internetové objednávání obědů.

První stravné (na září) se platí hotově, další platby pak inkasem, trvalým příkazem nebo i nadále v hotovosti. Cena oběda je pro studenty do 14 let 29,– Kč a od 15 let 30,–Kč.

V případě zájmu je možné vše vyřídit individuálně již od 27.8. v době od 8.00 do 13.00 ve školní jídelně.

Všechny dokumenty včetně vnitřního řádu školní jídelny jsou ke stažení na stránkách www.personnel-welfare.cz.
Případné dotazy na tel. 485 100 216