Informace pro platbu příspěvku pro Spolek přátel Jergym, z. s. pro školní rok 2019/2020

Viz soubor pdf: Identifikační údaje pro platbu

Děkujeme Vám za příspěvek, který pomůže zajistit mimoškolní aktivity Vašich dětí!
Vyúčtování hospodaření sdružení za loňský rok (2018/2019) připravujeme a zveřejníme po uzávěrce v listopadu.

Schválený rozpočet na školní rok 2018/2019