Informace pro veřejnost

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Viz dokumenty uvnitř článku.

Směrnice pro vydávání druhopisů
Směrnice o poskytování informací 2014
Žádost o informace, Žádost o informace