Informace pro žáky a rodiče – výuka online

V době uzavření škol bude probíhat výuka a zadávání témat a úkolů pro žáky online, viz dále v článku. Škola je uzavřena.

Vážení rodiče a žáci,

v současné době je pro vývoj epidemie naprosto zásadní, aby se po jistou dobu lidé neshromažďovali, pokud to není nezbytně nutné. S platností od středy 18. března do odvolání stanovuji následující opatření:

– budova školy se uzavírá jak pro všechny žáky, tak pedagogické pracovníky, a to bez výjimky. Není totiž reálně možné zkoumat pravděpodobnost kontaktu s infekcí u jednotlivých žáků či zaměstnanců. Nebude tedy možné si ani vyzvednout věci ve škole, ani nebudeme vydávat potvrzení o studiu (povinnost podat daňové přiznání byla z rozhodnutí státu odložena o 3 měsíce). 

Všichni žáci musí sledovat svůj emailový účet v doméně “jergym” (jmeno.prijmeni(zavin)jergym.cz), pomocí něj budou v kontaktu s vyučujícími.

Jednotliví vyučující budou komunikovat s třídami individuálně pomocí nástrojů Učebna Gooogle, Moodle, email.

V týdnu od 16. do 20. 3. je hlavním úkolem navázat se žáky kontakt, vyzkoušet si formy komunikace, zadávání a kontrolu práce. Spíše se žáky opakovat a procvičovat.

V dalších týdnech bude učivo dávkováno v týdenních blocích, bude většinou odesláno do tříd začátkem týdne. Žákům to velice pomůže a budou si moci zadání rozvrhnout do časového týdenního plánu. Současně bude stanoven způsob kontroly, termín vypracování a odeslání.

Termíny pro volbu volitelných předmětů v Baka (viz článek na webu níže) pro příští školní rok, zůstávají v platnosti, nezapomeňte se přihlásit.