Informace pro žáky a rodiče – výuka online

V době uzavření škol bude probíhat výuka a zadávání témat a úkolů pro žáky online, viz dále v článku. Škola je uzavřena.

Vážení rodiče a žáci,

od 11. května 2020 je možné po předchozí dohodě s vedením školy nebo paní sekretářkou, individuálně navštívit školu a vyklidit si šatní skříňku, případně požádat o vydání potvrzení o studiu.

Pravidla hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Dobrovolná přítomnost žáků závěrečných ročníků ve škole je možná od 18. 5. na základě rozpisu a individuální dohody s vyučujícími maturitních předmětů.

Všichni žáci musí sledovat svůj emailový účet v doméně “jergym” (jmeno.prijmeni(zavin)jergym.cz), pomocí něj jsou v kontaktu s vyučujícími.

Jednotliví vyučující komunikují s třídami individuálně pomocí nástrojů Učebna Gooogle, Moodle, email.

V týdnu od 16. do 20. 3. bylo hlavním úkolem navázat se žáky kontakt, vyzkoušet si formy komunikace, zadávání a kontrolu práce. Spíše se žáky opakovat a procvičovat.

V dalších týdnech je učivo dávkováno v týdenních blocích, témata jsou stanovena začátkem týdne. Žákům to pomůže při lepším rozvržení práce do časového týdenního plánu. Současně je  stanoven způsob kontroly, termín vypracování a odeslání.

Termíny pro volbu volitelných předmětů v Baka (viz článek na webu níže) pro příští školní rok, zůstávají v platnosti, nezapomeňte se přihlásit. (již proběhlo a je ukončeno)