Informace pro rodiče a žáky budoucích prvních ročníků (od září 2017)

První setkání s třídními učiteli a úvodní “třídní” schůzky pro rodiče budoucích I. ročníků (od září 2017) budou v úterý 27. 6. 2017 od 16 hodin.

Další informace najdete dále v článku.

Rozdělení do tříd 1. A, 1. B, PL, PMP, Prima

Zveme rodiče žáků budoucích prvních ročníků (případně také samotné žáky) na úvodní třídní schůzky a setkání s třídními učiteli, které se uskuteční 27. června 2017 od 16 hodin.

Schůzky proběhnou na budově B v prvním patře (vstup spodním vchodem – bez schodů). Učebny budou označeny názvem třídy a s vyvěšeným seznamem žáků (orientace bude jednoduchá).

Kontakt na třídní učitele: prijmeni@jergym.cz

Informace pro budoucí první ročníky: Prima, Gymnázium čtyřleté, PL, PMP

Finanční požadavky pro všechny obory

Učebnice: Gymnázium čtyřletéPL a PMP

Informace o stravování ve školní jídelně

Dotazník pro školní matriku – dotazník si můžete vyplnit a vytištěný přinést na třídní schůzky 27. 6.

Těšíme se na setkání.