Internetové odkazy

Důležité odkazy na webové stránky významných institucí

Oblast politologie a práva

Poslanecká sněmovna PČR: http://www.psp­.cz

Senát PČR: http://www.se­nat.cz/

Ústavní soud: http://www.con­court.cz/

Krajský úřad v Liberci: http://www.kraj-lbc.cz/

Magistrát města Liberce: http://www.li­berec.cz/

Evropská unie, instituce EU: http://europa­.eu/index_cs.htm

Úřad vlády: http://www.vla­da.cz/

 

Oblast sociologie a sociální psychologie

STEM: http://www.stem­.cz/index.php

CVVM: http://www.cvvm­.cas.cz/

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec – http://www.pppli­berec.cz/

Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou – http://www.mos­tknadeji.cz/

Linka důvěry Liberec – http://linkadu­veryliberec.cz/

Dětský diagnostický ústav Liberec – http://www.ddu-liberec.cz/

Jedličkův ústav Liberec – http://www.ju-lbc.cz/

Kontaktní centrum pro lidi ohrožené PPP – http://www.ana­bell.cz/

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno – http://www.vscr­.cz/brno

 

Oblast ekonomie a ekonomiky

Česká spořitelna – http://www.csas­.cz/

Česká pošta – http://www.cpos­t.cz/

Statistický úřad – http://www.czso­.cz/

Katastrální úřad – http://www.ka­tastralni-urad.cz/

Pozemkový fond – http://www.pfcr­.cz/

Finanční úřad – http://www.fi­nancni-urad.info/