Jak se dělá cukr?

Výprava studentů kvarty a oktávy za bílým zlatem do cukrovaru v Dobrovici – 18. 11. 14

Cukr1

Největší český cukrovar studentům našeho gymnázia přiblížil tajemství vzniku kostky cukru od historických záznamů výroby cukru až po moderní technologie používané v cukrovaru a přilehlém lihovaru dnes. Téma přírodní látky v kvartě a sacharidy v oktávě si tak studenti obohatili zajímavou exkurzí, ze které budou čerpat nejen v hodinách chemie, ale i v běžném životě. Jejich dnešní zážitky dokresluje malá fotoreportáž.

Cukr2
Cukr3
Cukr4
Cukr5
Cukr6
Cukr7
Cukr8
Cukr9
Cukr10

Za PK chemie RNDr. A. Havlíková