Janis Romanopulos zvítězil, Adam Šrut na 3. místě!

V nejvyšší krajské chemické soutěži – olympiádě kategorie A se na stupni vítězů podělili o příčku nejvyšší a o 3. místo hned dva naši studenti.

V pátek 5. 12. se Janis Romanopulos ze sexty (nejmladší účastník soutěže) a Adam Šrut ze 3. A zúčastnili krajského kola chemické olympiády určené pro studenty nejvyšších ročníků gymnázií a SOŠ chemického zaměření. Po náročné praktické části, kde stanovovali titrací fenol thiosíranem sodným v prostředí bromičnanu psali dvouhodinový test ze čtyř oborů chemie – anorganické, organické a fyzikální a také biochemie. Jejich umístění na 1. a 3. příčce v pořadí nejlepších studentů chemie v kraji je velkým úspěchem a perfektní reprezentací naší školy. Za organizátory krajského kola svým studentům gratuluji a přeji v chemii hodně dalších úspěchů. RNDr. Alena Havlíková

01
02
03
04