Jazyková atašé Francouzské republiky předávala diplomy – fotografie zde

Paní Florence Saint-Ygnan navštívila naší školu a předala studentům certifikáty mezinárodních zkoušek z francouzštiny DELF. Podrobnosti v článku.Mezinárodně uznávané certifikáty DELF podle Společného evropského referenčního rámce převzalo 19 studentů Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova  z rukou zástupkyně Francouzského Institutu v Praze paní Florence Saint-Ygnan.

4c11e8e25b1caa76a5b6bba99116b0baa0af09e8a7aabb031b20e8117a3985ca

Samotné zkoušky se připravují přímo ve Francii a konat se mohou výlučně v pobočkách Alliance Francaise a na vybraných školách, mezi které patří i ta naše.  Zkoušky DELF scolaire se skládají ze čtyř částí a jsou rozděleny do čtyřech úrovní, které se shodují s úrovněmi jazykového rámce podle EU. Zkoušky DELF jsou uznávány po celém světě a jejich platnost je celoživotní.
4e192296f78b651215e72b0799be765d2a30749f37f7c809d9f6204e55b57357

Za komisi francouzského jazyka Mgr. Jiří Miškovský