Rorýsí Jergym

Naše škola se přihlásila do projektu “Rorýsí škola“,  který je zaštítěn Českou ornitologickou společností.

Rorýsí školy vznikají za účelem podpory hnízdění rorýse obecného. Podmínkou pro zapojení do projektu bylo vytvoření a umístění rorýsích budek (rorýsovníků) na budovu školy a zároveň sledování prvních příletů vybraných druhů tažných ptáků v rámci mezinárodní akce “Spring Alive“. Dva tříkomorové rorýsovníky vytvořili studenti tercie v rámci hodin biologie a výtvarné výchovy. Budky byly zavěšeny pod střechu školy minulý pátek.  Pro nalákání rorýsů byl v blízkosti budek nainstalován reproduktor vysílající hlas rorýsů. Všechny tyto přípravy byly provedeny právě v čas před příletem prvních rorýsů, kteří k nám přilétají začátkem května a v srpnu už opět mizí i s letošními mláďaty zimovat do jižní Afriky.

Doufáme, že se rorýsům naše budky budou líbit a využíjí je k hnízdění. / článek v Libereckém deníku a internetová verze