JERGYM součástí celosvětové platformy pro výuku francouzštiny

Veřejná prezentace projektu “IFProfs” pro Českou republiku (www.ifprofs.org) je naplánována na pátek 7. října v Praze. Promo video studentky Barbory Chotěborové naleznete zde:  https://youtu.be/kG0ZLjC0jr0

Pozváni budou mj. zástupci MŠMT, NIDV, IBM, vyučující francouzského jazyka i vedení škol z celé České republiky. Ve zkratce se jedná o tvorbu webových stránek ve spolupráci s MŠMT, NIDV, ČT a francouzských firem zastoupených v ČR,  na které se budou postupně ukládat různé materiály týkající se aktivit spojených s výukou a využitím francouzštiny, včetně těch, které realizujeme na naší škole.

Mgr. Jiří Miškovský