Jergym TV

Po téměř roční odmlce se znovu hlásí ke slovu školní JERGYMTV. K životu ji probudily studentky Klára Hoffmanová (3A) a Mariana Telekešová (Sep).

Vůbec první reportáž natočil tým tehdejších studentů tercie (Muller, Kubánek, Strádalová), a to konkrétně 26. 4. 2013, kdy zaznamenali poslední zvonění našich maturantů roku 2013. Ke spolupráci na současné podobě TV je stále možné se přihlásit u jakéhokoliv vyučujícího češtiny nebo studentek samotných.