Jergym v celostátním finálovém kole matematické soutěže Pangea

Norika Nebusová (prima), Jan Beránek (prima), David Vedral (tercie), Daniel Žitník (tercie) postoupili do celostátního finále matematické soutěže Pangea.

Většina matematických soutěží byla v důsledku mimořádných opatření zrušena. V soutěži Pangea se však podařilo školní kola zorganizovat a celostátní kolo přesunout na 8. října. Naše škola bude mít ve finále mimořádné zastoupení. Mezi elitní účastníky se podařilo probojovat čtyřem studentům:

Norika Nebusová a Jan Beránek (oba z primy) se shodně umístili na prvním místě celostátní výsledkové listiny. 

David Vedral a Daniel Žitník (oba tercie) obsadili shodně v celostátním žebříčku 33. místo.

Všem studentům blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme úspěchy ve finále.

Výsledkové listiny školního kola nejsou veřejné. Pokud účastníky zajímá jejich umístění v školním, krajském a celostátním žebříčku, mohou si na: http://pangeasoutez.cz své výsledky vyhledat. Pro přihlášení je nutné znát přístupové údaje. Pokud je účastník nemá k dispozici, budou mu zaslány na vyžádání na: sarka.frintova@jergym.cz  na školní účet.                         

Za kabinet matematiky

Šárka Frintová