Jeroným & Jeronýmek 2018

Hlasujte o novou tvář Jeronýma a Jeronýmka 2018, a to na kanále Jergym TV.