Jiří Zlámal ze septimy je úspěšným řešitelem ústředního kola Zeměpisné olympiády

Ústřední kolo se konalo na Přírodovědecké fakultě UK v Praze ve dnech 25. a 26. dubna.

Ve čtvrtek 25. dubna účastníci absolvovali praktickou část na skládce v Jílovém u Praha, 26. dubna pak následovalo kolo, při němž soutěžící pracovali s atlasem a test geografických znalostí. Jirkovi patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.