Kapr Leonard

Letošní předvánoční setkání s mluveným slovem a muzikou bylo zčásti tradiční a zčásti novátorské.

To nové do programu vnesl moderátor Michael Smutný, student ze  3.B. Nejprve přišel na jeviště jako kapr Leonard, ale i po odložení rybího převleku udržoval svými vstupy v publiku dobrou náladu.

První část programu byla klasicky soutěžní. Jako nejlepšího recitátora porota vybrala Radima Kuce (sekunda), který přednesl  báseň  J. Préverta  Jak namalovat portrét  ptáka.

Studenti primy nacvičili pásmo bajek a tercie vystoupila s básní L. Ferlinghettiho.

V druhé části jsme slyšeli výňatky z prozaických i dramatických textů v podání M. Vrbkové (1.B) a L. Karbanové (1.B). Pořadatelská  3.B  vystoupila s pásmem  veršů F. Gellnera. Studentky  ze  3.M  program obohatily americkými  vánočními písněmi a českými  koledami. S kytarou zazpívaly A. Jindrová (3.M) a  Markéta Čalounová (1.B). Jednotlivá čísla programu propojili hrou na klavír Š. Bednář (1.B) a K. Karasová (3.M), na flétnu zahrála L. Jarešová (1.B).

Kapří plakát opět vytvořil M. Bereckei ze 3.M.

Děkujeme všem studentkám a studentům, kteří se na letošním ročníku podíleli, a těšíme se na Kapra 2017.