Kapr, muzika a vánočky

20. 12. se konalo v hudebním centru tradiční setkání studentů plné přednesu, dramatizací a muziky.

O voňavé vánočky, koláčky a čajové pečivo se postaral náš dlouholetý sponzor – Jizerské pekárny.

V první části Kapra proběhla recitační soutěž. Na okresní přehlídce ve Větrníku bude naši školu reprezentovat Kateřina Sikorská z primy, náhradnicí je Anna Marko. Studenti, kteří se umístili na prvních třech místech, získali od Spolku přátel JERGYMu dárkové poukazy na nákup knížek.

Poslechnout jsme si mohli také letošní účastnici Pedagogické poémy Šárku Havranovou, vyznamenanou za vnímavý přednes textu.

V další části programu jsme slyšeli klavírní skladby v podání primána Vojty Novosada, Šimona Čamrdy ze 2.L, Diany Jasynské z 2.L, na klavír zahrál a zazpíval Lukáš Novotný ze 2.B. Housle se rozezněly v rukách Anežky Novotné ze 3.B, Kateřiny Kurandové, Karolíny Janatkové z 1.M. Na flétnu zahrála Lenka Jarešová ze 2.B. Všichni jsme si zazpívali Severní vítr za doprovodu Adama Tauše, Robina Pospíšila a Ondřeje Moravce ze sexty. V 1.M vznikla hudební skupina, která měl na Kaprovi svou premiéru. Děvčata zazpívala píseň Never Enough.

Organizátorky Kapra – studentky 1.M předvedly dvě dramatizace uměleckých textů: apokryf Karla Čapka Svatá noc a báseň Štědrý den od Karla Jaromíra Erbena.

Na závěr jsme si všichni zazpívali koledy a pochutnali si na dobrotách z Jizerských pekáren.