Klimatická změna na Jergymu

Studenti historicko-geografického semináře pro 3. ročník absolvovali přednášku na téma Klimatické změny.

V úterý 22.3.2016 jsme na škole přivítali klimatologa RNDr. Radana Hutha, DrSc. z katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který naše studenty seznámil s tematikou Klimatické změny. Změny klimatu patří mezi nejvýznamnější procesy, které formují naši planetu – od přírodních poměrů, přes hospodářství až po společenské a politické dění. RNDr. Huth nejprve připomněl princip fungování skleníkového jevu, shrnul poznatky týkající se pozorovaných změn klimatu na naší planetě, nastínil možné scénáře a příčiny klimatických změn do budoucna a nakonec představil více či méně realistická řešení této problematiky. Akce se uskutečnila v rámci projektu Přírodovědci.cz.

J. Divišek