Klub komunikace s rodilou mluvčí v německém jazyce

V letošním školním roce 2019-2020 byl na našem Gymnáziu a SOŠPg zaveden speciální seminář, který je nazván Klub komunikace s rodilou mluvčí v německém jazyce.

Jedná se o pravidelný kurz s frekvencí 2 hodiny týdně ve středu od 14.00 hod.

Cílem tohoto kurzu je především zlepšování řečových jazykových dovedností a možnost pravidelného ústního projevu v německém jazyce.

Kurz vede externí  lektorka Mgr. Petra Barthová, www.deunet.cz