Krajské kolo Dějepisné soutěže

Ve středu 5. dubna hostila naše škola krajské kolo Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR.

Tradičně probíhají na jaře krajská kola Dějepisné soutěže gymnázií, letos se koná již její XXVI. ročník. Do krajského kola se v Libereckém kraji přihlásilo celkem 11 škol, které vyslaly své tříčlenné soutěžní týmy. Letošní kolo s podtitulem Léta strachu i nadějí se tematicky věnovalo historickému období let 1949-1967.

S nástrahami 60 minut trvajícího testu si nejlépe poradily týmy Gymnázia a SOŠ Jilemnice a Gymnázia Dr. Antonína Randy Jablonec n.N., které si tak vybojovaly právo účasti v celostátním kole, které se uskuteční v listopadu 2017 v Chebu. 

Jergym bral letos bramborou medaili. Naši školu reprezentoval tým ve složení Barbora Novotná (septima), Matouš Koleček (3.B) a Dominik Voženílek (2.A), kterým tímto děkujeme za úsilí, které věnovali přípravě na soutěž.

Záštitu nad soutěží převzal a na úvod soutěžící pozdravil náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti pan Mgr. Petr Tulpa. Za organizátory a soutěžící rovněž děkujeme senátorovi Ing. Michaelu Canovovi, z jehož finančního daru bylo možné zajistit oběd a drobné občerstvení pro všechny soutěžící a jejich dozor.