Kulturně vzdělávací exkurze do Drážďan

Jako již každoročně i tentokrát měli studenti a studentky naší školy možnost navštívit předvánoční Drážďany. Tentokrát proběhly pro velký zájem výjimečně exkurze dvě, každá s jiným tematickým zaměřením a s ohledem na zájmy a věk studentů.

Ve třetím adventním týdnu jsme si společně se studenty starších, převážně čtvrtých ročníků se zájmem o biologii, prohlédli Muzeum hygieny (Deutsches Hygiene Museum). Těsně před Vánoci byla exkurze určena pro mladší ročníky osmiletého gymnázia s výukou německého jazyka. Studenti se mohli obdivovat sbírce pokladů saských knížat v tzv. Zelené pokladnici (Grünes Gewölbe).

V rámci obou návštěv Drážďan měli studenti rovněž možnost prozkoumat historické centrum a navštívit místa jako Zwinger, Semperoper, Fürstenzug nebo vyhlášenou Frauenkirche aj. Samozřejmě nechyběl ani volný čas k návštěvě věhlasného Striezelmarktu.

Studenti poskytli organizátorům pozitivní zpětnou vazbu. Předpokládáme, že studenti během exkurze mohli rovněž rozvíjet svou interkulturní kompetenci a motivuje je to k dalšímu studiu cizího jazyka.

Za organizátory Mgr. Linhartová, Mgr. Špičková, Mgr. Němcová, Mgr. Jakubec