Nepedagogičtí pracovníci

Nepedagogičtí pracovníci:

Hana Bednářová pí. Hana Bednářová
sekretářka

email:
hana.bednarova (zavi­náč) jergym.cz

Tel­., Fax:
48 2771326

Hana Veverková pí. Hana Veverková
účetní

e-mail:
hana.veverkova (za­vináč) jergym­.cz

Marcela Kubáčková pí. Marcela Kubáčková
mzdová účetní

e-mail:
marcela.kubackova (za­vináč) jergym­.cz

anonym-žena pí. Ing. Jitka Černíková
kni­hovnice

e-mail:
jitka.cernikova (za­vináč) jergym­.cz

Richard Škoda p. Richard Škoda
technický pracovník, školník

e-mail:
richard.skoda (za­vináč) jergym­.cz