LiStOVáNí Ekonomií dobra a zla

Studenti sexty a septimy zažili ve vědecké knihovně zajímavé setkání s knihou Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla. Lukáš Hejlík a Alan Novotný ji přiblížili v rámci projektu Listování formou živého představení s rekvizitami, kostýmy a hudbou.