Literární exkurze do Prahy

V úterý 24.září navštívili studenti 4M, 4L a dne 26. září studenti 2A a 2B Prahu.

První zastávka byla na Vyšehradě, kde jsme si připomněli nejstarší české pověsti, prohlédli jsme si Myslbekovy sochy, jejichž vznik byl ovlivněn Rukopisy. Na vyšehradském hřbitově jsme hledali pomníky významných českých osobností, které zde byly pohřbeny – např. B. Němcové, J. Nerudy, představitelů ruchovců a lumírovců, hudebních skladatelů, výtvarných umělců a architektů. Následně jsme sešli na Rašínovo nábřeží a zastavili se u pomníku Fr. Palackého a Aloise Jiráska. Odtud jsme pokračovali na Kampu a prohlédli si Werichovu vilu, která je opředena tajuplnou historií a skrývá osudy mnoha významných osobností. Vilu zrenovovala M. Mládková a expozice je zaměřena především na činnost Osvobozeného divadla, studenty zaujala především nabídkou mnoha interaktivních aktivit. Dnes je vila připomínkou, že zde mj. žil na poč. 19.stol. i Josef Dobrovský, po 2.světové válce Jan Werich a básník Vl. Holan. Následně studenti navštívili Národní divadlo, během komentované prohlídky se seznámili s historií a výzdobou stavby, prošli interiér doslova od sklepa přes foyer až po vyhlídkovou terasu. Posledním bodem programu byla Betlémská kaple, Stavovské divadlo, Karolinum, Staroměstské nám. Počasí nám přálo, tak snad se nám to všem líbilo!

Zuzana Kleknerová