Mapy kolem nás – Cesta časem

I v letošním roce se studenti primy, sekundy a tercie  zúčastnili 5. ročníku akce Mapy kolem nás v Krajské vědecké knihovně v Liberci, která byla věnovaná mapám, technologiím a počítačovým hrám.

Studenti si zahráli únikovou hru Cestu na měsíc, bloudili mezi knihami, prozkoumali Mapu vůní a vyzkoušeli si další aktivity. Na stanovišti u ornitologů ze Střevlíku přeřazovali hlasy a vajíčka ptákům.

Při výtvarné aktivitě malovali Cestu časem. Studenti Primy ztvárňovali období renesance a dobu páry, sekunda zase dobu osidlování a studenti tercie období starověku. Pod vedením vyučujících výtvarné výchovy Ivany Bucharové a Jany Kopalové.

Celé tři dny ( 15.10. – 17. 10.)  asistovaly dětem studentky 2.M a 3.M (Horušická, Kubelková, Pavelková, Franzová, Staňková a Madarová), které touto cestou chválíme