Matěj Pur v celostátním finále astronomické olympiády

Ve dnech 25. – 27. 3. proběhlo v ostravském Planetáriu celostátní finále astronomické olympiády kategorie AB.
Naší školu reprezentoval Matěj Pur ze sexty. Je již zkušeným účastníkem předchozích ročníků a letos se rozhodl poměřit své znalosti ve dvou kategoriích: AB (3. a 4. ročníky SŠ) a CD (1. a 2. ročníky SŠ).  V kategorii AB postoupil přes školní a krajské kolo do kola celostátního. Zde se umístil na krásném 11. místě, které vybojoval v konkurenci o rok starších studentů. V kategorii CD čekáme na výsledky krajského kola.

Matějovi gratulujeme a přejeme mnoho úsěchů v dalších ročnících této soutěže.

Za předmětovou komisi fyziky Šárka Frintová.