Materiály a obarzové přílohy pro Kvintu

Zde budou průběžně ukládány všechny obrazové přílohy k učivu v hodinách Biologie a zároveň zadání laboratorních prací

Studijní materiály

tabulka_onemocnění viry/bakterie

ekologie (text + obrázky)

úvod do biologe (text + obrázky)

chemické složení živých organismů (text + obrázky)

vlastnosti organismů (text + obrázky)

stavba_buňky_(text + obrázky)

dělení buňky (text+obrázky)

membránový transport (text + obrázky)

buněčné dýchání (text + obrázky)


Obrazové přílohy

viry

bakterie

stavba buňky

membránový transport

fotosyntéza

buněčné dýchání

dělení buňky

systém rostlin,stélky,rozmnožování

pletiva

mechorosty

kapraďorosty

vegetativní_orgány

nahosemenné rostliny

generativní orgány (sexta)

Laboratorní práce

lab. č. 2 – Stavba mikroskopu (náhrada)

lab. č. 3 -_Buněčné jádro a cytoplazma (náhrada)

lab. č. 4-  Mitóza GIF (náhrada)

 lab. č. 5 – Izolace DNA (náhrada)

lab. č. 6 – Rostlinná barviva (náhrada)

lab.  Pozorování bakterií (náhrada)

lab.  Kultivace bakterií na agarových plotnách (náhrada)

lab._Využití řas člověkem (náhrada)

lab._fotoherbář_zadání

lab._Živé stromy (BONUS)

lab._Čeledi (sexta),

lab. Květ (sexta) (náhrada)