Materiály pro 4. ročníky a Oktávu

Zde se postupně objeví materiály z genetiky

Genealogická schémata

Příklady z genetiky