Místa paměti – Liberec v době chaosu

Ve čtvrtek 17. května se studenti 2.A vydali na dějepisnou procházku po Liberci.

Bylo zamračené čtvrteční dopoledne 17. května 2018 a naše třída se místo sezení v lavicích procházela zamračenými ulicemi Liberce. Důvod k tomuto prazvláštnímu jednání byl prostý. Dostali jsme totiž možnost zúčastnit se projektu Technické univerzity v Liberci s názvem Liberec v době chaosu, který má za úkol podrobněji zmapovat moderní, a dnes značně tabuizované, dějiny Liberce. Informace, které studenti univerzity vyzkoumali, nám následně předali během procházky po Liberci, během které nám bylo představeno spousta zajímavých osob a událostí spojených převážně s událostmi vzniku Sudet a odsunu Němců. Nejednoho studenta zarazilo zjištění, že náměstí Dr. E. Beneše bylo svého času pojmenováno po Adolfu Hitlerovi. Některé zamrazilo, když jim byly líčeny násilné činy Revoluční (rabovací) gardy, například zabití ředitele hudební školy sídlící v paláci Dunaj. Velice zajímavá byla i informace o původním využití prostor kde nyní stojí univerzita jako sběrného tábora pro Němce před odchodem z pohraničí. A dozvěděli jsme se toho za hodinu a půl procházky od Technické univerzity na nádraží mnohem více. Většinu z toho jsme doteď nevěděli, tudíž pro nás mělo zapojení do projektu velký přínos, nemluvě o přínosu pro organizující studenty a samotnou Univerzitu.  Jsme za zapojení do projektu rádi a získané informace se nám v budoucnu jistě budou hodit.

Za kolektiv třídy 2.A Kristýna Votrubcová

Prezentace k dějepisné procházce: https://arcg.is/1WXveK