Místa paměti – Sametová revoluce 1989

Ve spolupráci s katedrou historie přírodovědně-humanitní fakulty TUL absolvovali žáci kvarty dějepisnou procházku v rámci projektu Místa paměti.

I přes nepřízeň počasí se v pondělí 29. dubna vydali žáci kvarty na vycházku po Liberci, aby se seznámili s událostmi sametové revoluce v Liberci spojenými s konkrétními místy. Naše cesta začala před radnicí na náměstí E. Beneše, odkud jsme se přesunuli k bunkru na Tržním náměstí a okolo areálu bývalého výstaviště, kde se v jednom z pavilonů konal v prosinci 1989 koncert Karla Kryla, jsme putování zakončili v budově G kampusu TUL, kde jsme zhlédli dobové videoukázky.

Aktivitu pro nás připravili studenti historie na TUL pod vedením Mgr. Ph.D. Kateřiny Portmann.