Na začátku října proběhl v Oldřichově v Hájích Estetický kurz 3. ročníku SOŠPg.

Na začátku října proběhl v Oldřichově v Hájích Estetický kurz 3. ročníku SOŠPg.

V odkazu naleznete výběr fotografií, které vám přiblíží tento kurz.

 Studenti se zde zabývali tradičními i netradičními přístupy ve výtvarné, hudební a dramatické výchově pod vedením vyučujících Mgr. Ivany Bucharové, Mgr. Heleny Krasnické a Mgr. Elišky Vobrubové.

Kromě klasické krajinomalby, plnily úkoly z oblasti artefiletiky a akční tvorby. Sebe i krajinu proměňovali ve v duchu bodyartu a landartu. Při výtvarných činnostech využívaly přírodní živly a jiné netradiční materiály. V hudebních blocích pronikali do základů muzikoterapie, využívali rytmickou a pohybovou improvizaci, hudbu různých kultur.

Při dramatické výchově se zabývali dramaterapií, neverbální komunikací a osobnostní výchovou.

V mnohých činnostech měli studenti za úkol propojit výrazové prostředky všech výchov. Celý kurz vyvrcholil neverbálními performancemi, ovlivněnými hudbou, přírodou a kulturními tradicemi. Vše bylo neopakovatelným zážitkem jak pro aktéry, tak pro diváky.

Estetický kurz měl prožitkový charakter a bude jistě dobrým přínosem pro pedagogickou praxi studentů z metodického, praktického i osobnostního hlediska.

 V odkazu naleznete výběr fotografií, které vám přiblíží tento kurz.