NANO2018

Po týdnech prázdninového odpočinku se 3 studenti budoucí 2. A zúčastnili letní školy na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV v Praze, která se konala ve dnech 20. – 24. 8.

  

David Čistecký, Marek Skalák a Martin Vele byli součástí 26-ti členné skupiny studentů z celé republiky, kteří přijeli poznat řadu témat fyzikální chemie v nanorozměrech. V 10 laboratořích fyzikálního ústavu pojmenovaném po jediném českém vědci, který obdržel NC, je nejvíc zaujal elektronový mikroskop a lasery.

  

Kromě certifikátu o absolvování této stáže na AV si studenti odnesli i řadu krásných zážitků, nových přátelství se studenty z jiných gymnázií a v neposlední řadě nadšení pro fyzikální chemii.