Národní kolo chemické olympiády

Adam Šrut ze 4. A a Janis Romanopulos ze septimy v týdnu od 25. 1. reprezentovali naší školu v ústředním kole CHO kategorie A. 
Soutěž nejlepších studentů – chemiků z celé republiky se letos konala na chemicko – technologické fakultě Pardubické univerzity. Jako první byla na programu teoretická část soutěže a další den se soutěžící museli vypořádat s praktickou částí soutěže. Naši studenti obsadili 30. a 37.místo. Oběma patří poděkování za účast v soutěži a čas strávený nad přípravou na chemickou olympiádu.

Adam a Janis na 52. CHO 2016

Zahájení 52. CHO

Předávání diplomu

Adamovi přeji hodně štěstí ve studiu chemie, na které se chystá a Janisovi nadšení a štěstí do příštího ročníku CHO. Alena Havlíková