Národnostní vztahy na Liberecku – veřejná prezentace projektu

V úterý 19. prosince proběhla veřejná prezentace výstupů projektu.

V učebně zeměpisu se sešli zájemci z řad studentů školy, kteří mohli shlédnout a vyslechnout příspěvky 5 řešitelů. Každý z tvůrců představil své návrhy 3 didaktických cvičení zameřených na práci s historickou fotografií s tematikou národnostních vztahů na Liberecku v polovině 20. století. Návrhy cvičení byly posléze zpřístupněny široké veřejnosti při veřejné výstavě v prostorách školy. Zájemci si je mohou prohlédnout na chodbě před učebnou zeměpisu až do konce ledna 2018.
Vytvořené návrhy posléze prošly připomínkových řízením ze strany didaktů Mgr. Kariny Hoření a Mgr. Jana Diviška. Připomínky zapracovali tvůrci do svých cvičení a jedno nejpovedenější si vybrali pro finalizaci a nahrání do aplikace Historylab.
Výsledná historická cvičení najdete na tomto odkazu.

O akci informovala též školní televize JergymTV (reportáž v čase 3:05):

Mgr. Jan Divišek