Naši studenti na krajské soutěži SOČ 2019

Ve čtvrtek 9. května si místo volného dne vyzkoušela řada studentů našeho gymnázia, jaké to je obhajovat studentskou odbornou práci před porotou složenou z vědeckých pracovníků a vysokoškolských učitelů.

Největší zastoupení měli studenti septimy, z kterých se kromě vlastních soutěžících zúčastnilo i několik dalších spolužáků, aby svým kamarádům fandili.

Naši studenti slavili úspěch v mnoha kategoriích:

Obor CHEMIE vyhrála Tereza Benešová a je nominována do celostátního kola SOČ, na 4. místě se umístil Patrik Kurka a na 5. Lenka Jarešová. BIOLOGII vyhrál a do národního kola také postupuje Ondřej Beneš a 4. místo patří Karolíně Mauermannové.

V oboru ZDRAVOTNICTVÍ obsadila 1. místo Katka Ptáčková s prací s názvem Laktózová intolerance, na 6. místě skončila Denisa Hlávková a 8. místo patřilo Anetě Novákové.

Obor ZEMĚDĚLSTVÍ vyhrála Monika Šupolíková, na 2. místě se také s postupem do celostátního kola umístil Jiří Zlámal a 3. místo patřilo Michaele Doubové.

V oboru OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ se studentky Ilona Bulířová a Barbora Šrytrová umístily na krásném 3. a 4. místě, GEOLOGIE byl obor, kde skončila na krásném 2. místě naše Kristýna Votrubcová

Obor HISTORIE vyhrála Anna Matoušková, PEDAGOGIKA byl obor, ve kterém se na krásném 2. místě s postupem do kola celostátního umístila Sára Kratochvílová.

Obor TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK vyhlásil na 4. místě Kláru Hoffmannovou a Hana Pelikánová vybojovala v oboru FILOZOFIE 2. místo.

Z 18 studentů našeho gymnázia postoupilo 7 do nejvyššího kola SOČ, což je velký úspěch.

Všem studentům, kteří se soutěže zúčastnili patří velké poděkování za reprezentaci školy a vítězům a studentům postupujícím dále přeji hodně štěstí v celostátním kole.

Alena Havlíková