Návštěva ze Švýcarska na naší škole

Na základě dlouhodobé vzájemné spolupráce našeho Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova a švýcarské Kantonsschule Heerbrugg byli ve dnech 12. až 17. září 2016 našimi hosty studenti  a učitelé z uvedené školy nacházející se v kantonu St. Gallen. Jednalo se o dokončení tradiční jazykové výměny, která začala již v dubnu loňského školního roku pobytem našich studentů ve Švýcarsku.

Byť tyto výměnné jazykové pobyty probíhají každoročně již od roku 1993, přece jen byl tento ročník velmi specifický. Švýcarskou skupinu doprovodila do Liberce rektorka samotné Kantonsschule Heerbrugg paní Judith Mark, ale především to bylo naposledy, kdy do Liberce v roli učitele zavítal dlouholetý koordinátor těchto jazykových výměnných pobytů pan Martin Poživil, který nejenom stál už u zrodu spolupráce obou našich škol, ale také organizoval výměnné pobyty pro stovky studentů naší školy ve Švýcarsku.

Po pondělním příjezdu našich hostů a následném ubytování v rodinách absolvovali ve zbytku týdne všichni účastníci jazykové výměny velmi bohatý program, jehož náplní bylo seznámení se školou, Libercem a jeho nejbližším okolím, dále též organizátoři upřednostnili prezentaci tradičních českých průmyslových odvětví. Nezbytnou součástí programu je též vždy výlet do Prahy.

Úterý 13. září bylo věnováno exkurzi do výrobních a muzejních prostor podniku Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi, mohli jsme si prohlédnout montážní halu vozů Škoda Fabia a Octavia, ale také i provozy na výrobu karosérií těchto značek. Hlavním bodem odpoledního programu byla exkurze na libereckou radnici, v jejímž rámci mohli všichni účastníci vystoupit také na radniční věž.

Ve středu 14. září jsme se všichni sešli ve škole v učebně zeměpisu. Po úvodním oficiálním proslovu a přivítání švýcarské skupiny ze strany pana ředitele Mgr. Jaroslava Šťastného následovaly poutavé prezentace našich studentů o Liberci a České republice, pro švýcarské hosty bylo připraveno hudební vystoupení i kurz základů českého jazyka. Posléze všichni zúčastnění navštívili sklárnu „Ajeto“ v obci Lindava na Novoborsku, kromě prohlídky výrobních prostor si mohli zájemci vyzkoušet práci sklářů a pomocí sklářské píšťaly si vytvořit svůj skleněný výrobek.

Čtvrteční den byl celý věnován návštěvě hlavního města. Studenti se se svými švýcarskými protějšky prošli po tzv. „Královské cestě“, prohlédli si exteriéry Pražského hradu a zavítali mj. do Chrámu sv. Víta. Prohlídku Prahy doplnil svým velmi zajímavým výkladem pan Poživil, který sám z Prahy pochází.

Pátek byl programově velmi obsáhlý. Nejprve si všichni účastníci výměny prohlédli výrobní a provozní prostory pivovaru Konrad ve Vratislavicích nad Nisou. Na sportovištích školy poté následovala utkání ve fotbale a volejbale, vždy se smíšenými česko-švýcarskými družstvy. Odpoledne jsme se pak všichni vydali na Ještěd, pěšky ze sedla Na Výpřeži až na samotný vrchol, odměnou nám byly daleké výhledy, ale rovněž i občerstvení v hotelové restauraci.

Prohlídka hradu Kost a údolí Plakánek v sobotu 17. září pak uzavřela program celého výměnného pobytu Švýcarů v Liberci. Je třeba  poznamenat, že až po závěrečný bod programu včetně celý týden provázelo mimořádně vydařené počasí, které jistě umocnilo již tak nádherné zážitky všech účastníků výměnného pobytu.

Všem účastníkům bychom chtěli touto cestou srdečně poděkovat za perfektní přípravu a bezproblémový průběh výměnného pobytu, věříme, že se mezi ostatními studenty najdou další, kteří se zúčastní příštího ročníku, který bude realizován pravděpodobně v dubnu a září roku 2017.

Zbyněk Jakubec, Václava Linhartová