Němčina live!

Pro naše studenty, kteří se učí německý jazyk, se nám podařilo zajistit výuku s rodilou mluvčí. Christiane Pánková, která pochází z německého Görlitz, povede během následujícího měsíce  hodiny v různých skupinách a třídách. Chceme tímto našim studentům přiblížit živý současný jazyk z úst nejpovolanějších. Chtěli bychom za podporu této prospěšné aktivity poděkovat Spolku přátel JERGYM, z. s.

 

Mgr. Renata Němcová

za předmětovou komisi německého jazyka